Portfolio

תיק העבודת שלי מוצג כאן,
בין הפרויקטים המובילים בעיצוב ומיתוג, נמנים קטלוגים מסחריים ותדמיתיים,
אריזות מוצר, פתרונות גרפיים יצירתיים ומדיה דגיטלית.